- เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center Thai Team)
- เจ้าหน้าที่ KBANK e-Phone (Call Center English Team)
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการ (Service Assistance)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Administrator)
- KBANK Direct Sale Agent
- เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
- เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Debt Collector)
- Branch Marketing Officer (BMO)
- เจ้าหน้าที่การบริการ และการขาย 1
- พนักงานขายทางโทรศัพท์
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภายใน
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (Credit Support Admin)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

home page visits