ติดต่อสมัครงาน
(จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:00 น.)

บริษัทโพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้น 2
เลขที่ 1019/15 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-270-1070-8 ต่อ 102-104,
135-138
E-Mail : info@progresshr.co.th

(เดินทางรถไฟฟ้า BTS ออกทางออก 1)